Ansøgning

Alle forespørgsler, ansøgninger til en hørehund mm. rettes til formand Erika Larsen.

E-mail:
Brunsege@post4.tele.dk

Post:
Hørehunde
Att. Formand Erika Larsen
Tandholtvej 55
6000 Kolding

Bank:
Middelfart Sparekasse
Buen 7
6000 Kolding

Reg.nr. 0755
Kontonr. 3224740564

CVR: 35323422

Indmeldelse:
Som medlem støtter du arbejdet i hørehundeforeningen. Samtidig får du adgang til kurser, foredrag, arrangementer, råd og støtte. Indmeldelse sker ved henvendelse til formanden.

Medlemsbidrag: 200 kr i årskontingent.

Råd og støtte til medlemmer er gratis.

Alle interesserede, døve, hørehæmmede, døvblevne, Ci-brugere, såvel som støttepersoner og normalt hørende mennesker, kan blive medlem af ”Hørehunde.dk” mod at betale årskontingent. Man behøver ikke eje en hund for at blive optaget som medlem.

Udmeldelse:
Sker ved skriftlig henvendelse til formanden, senest med 3 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår.

Medlemsbidrag bedes indbetalt til Middelfart Sparekassens konto med angivelse af navn.